Zubna protetika

ZUBNA PROTETIKA

Zubna protetika ili dentalna protetika je grana stomatologije kojoj je područje interesa nadomještanje zuba ili jednog njegovog dijela. Protetika i implanto-protetika su naša specijalnost.  Za svaku oblik nedostatka zuba možemo Vam ponuditi nekoliko rješenja. Osim funkcionalnosti, koju mora zadovoljiti, važno je da protetski rad zadovolji i estetski. Zahtjevi pacijenata za visokoestetskim protetskim radovima su sve veći, a mi smo u mogućnosti udovoljiti svakom takvom zahtjevu.

Vrste protetskih radova

Razlikujemo mobilne, fiksne i polufiksne protetske radove. Mobilna protetska rješenja su ona kod kojih pacijent sam može vaditi i stavljati protetski rad. Fiksna protetska rješenja su ona koja ili može skidati isključivo stomatolog ili se ne mogu uopće vaditi iz usta. Dok su polufiksna rješenja kombinacija mobilne i fiksne protetike. To znači da se jedan dio rada može vaditi, a drugi je fiksan.


Komentari