Željka Velnić Miculinić, doktor dentalne medicine

Željka Velnić Miculinić

Željka Velnić Miculinić, doktor dentalne medicine

Moja ljubav prema stomatologiji traje još od malih nogu, zahvaljujući pozitivnom iskustvu koje sam stekla kod svoje tadašnje zubarice. Želja da moj životni poziv bude dentalna medicina me nagnala da 1996 godine među brojnim kandidatima, kao jedna od najboljih na prijemnom ispitu, upišem Studij stomatologije pri Medicinskom fakultetu u Rijeci.

Tijekom studija posjećivala sam dentalne laboratorije, a sve kako bih praktično naučila o procesu izrade stomatoloških protetskih radova, jer smatram da bolje poznavanje načina izrade protetskih radova može stvoriti bolju i uspješniju suradnju sa dentalnim laboratorijem, u svrhu boljeg i optimalnijeg zadovoljenja pacijentovih potreba.
U svakom svom pacijentu vidim novi izazov i želju za dokazivanjem, obzirom da svaki novi pacijent nosi vlastitu osobnost i vlastite želje. Osobno volim sve grane dentalne medicine, iako moram biti iskrena i priznati da su moja najveća ljubav estetska stomatologija i implato-protetska rehabilitaciju.
Mišljenja sam da ukoliko želite biti dobri, odnosno izvrsni, u poslu koji obavljate, morate tijekom rada uložiti vrijeme i novac u edukacije. Dentalna medicina nije statična djelatnost, što podrazumijeva konstantne inovacije, kako u materijalima tako i u tehnologiji. Dodatna znanja i vještine stječem svake godine pohađanjem brojnih tečajeva iz područja dentalne medicine kako u Hrvatskoj tako i u Europi.
I u privatnom i u poslovnom životu uvijek se vodim načelom “ne čini drugom ono što ne želiš da drugi čini tebi”. Iz tog razloga svojim pacijentima posvjećujem pažnju koju bih željela da meni drugi posvete.
Muzika je moj pokretač, stoga vi, moji budući pacijenti morate znati da pjevušim dok radim, ali to je već uračunato u cijenu…………:)

Obrazovanje

2003

položila državni ispit

2002

diplomirala na Sveučilištu u Rijeci – Medicinski fakultet Rijeka – studij stomatologije

1996

maturirala u Srednjoj medicinskoj školi u Rijeci – smjer medicinska sestra

Radno iskustvo

2010 – danas

Centrodent – centar dentalne medicine – doktor dentalne medicine i član uprave.

2004 – 2009

Stomatološka poliklinika Rident – doktor dentalne medicine

2002 – 2003

Ordinacija dentalne medicine Vlasta Vuksan, dmd – doktor dentalne medicine

1999 – 2002

tijekom studija radila kao demonstrator na Katedri za dentalnu patologiju sa parodontologijom

Komentari