SUPRASTRUKTURA NA IMPLANTATU

Dentalni implantat je jednostavno rečeno mali vijak (slično kao tipla) od posebnog materijala koji se stavlja u kost čeljusti i tako zamjenjuje korijen zuba koji nedostaje. Dentalni implantati se izrađuje od titanijuma koji je biokompatibilan materijal. Odnosno, biološki je neutralan jer se tako sprječava da ga organizam odbaci.
Upravo je materijal od kojeg se dentalni implantati izrađuju razlog njihove visoke cijene.
Da bi osoba bila kandidat za ugradnju dentalnih imaplantata mora biti starija od 18 godina.

ZUBNI IMPLANTAT ILI ZUBNI MOST?

Kada nedostaje samo jedan zub dajemo prednost implantatu pred mostom i to iz više razloga. Sam zahvat je kratak i bezbolan i nije potrebno brusiti okolne zube, a uz to implantat ispunjava prazninu i time se čuva dinamika čeljusti. Kod situacije kada nedostaje više zubi, implantati nam služe kao sidrišta ili nosači za most u kojem se nalaze krunice. Na takav se način može kombinirati i situacija kada postoji jedan dio zuba u čeljusti.

Dentalni implantat služi kao sidrište za suprastrukturu na implantatu koja je nosač keramičke krunice i keramičkih mostova ukoliko nedostaje više zubi.

ŠTO JE SUPRASTRUKTURA NA IMPLANTATU?

Suprastruktura je veza između implantata i krunice. Suprastruktura se izrađuje od titanijuma ili cirkona i sliči vijku koji se stavlja u implantat. Na dio koji ostaje iznad implantata postavlja se keramička krunica. Suprastrukture se stavljaju u implantat nakon što je implantat srastao s kosti. Izuzev u slučajevima kada se radi o imedijatnom opetećenju dentalnog implantata.

Bilo titanske ili one izrađene od cirkona, suprastrukture se ili izrađuju individualno za svakog pacijenta ili se individualiziraju tvornički izrađene suprastrukture. One mogu biti ravne ili pod kutem. Obzirom na položaj implantata i međučeljusne odnose stomatolog  i dentalni tehničar zajednički odlučuju koji će biti izabran.
Cirkonske suprastrukture se preporučuju pacijentima kojima nedostaje zub u prednjem dijelu usta, jer daju prirodniji izgled novim keramičkim krunicama. Svjetlost prirodnije i ljepše prosijava kroz krunicu na cirkonskoj suprastrukturi nego na titanijskoj. Dentalne suprastrukture od cirkona možemo postavljati u dentalne implantate na svim pozicijama u čeljusti, ali se najčešće koriste samo u prednjem dijelu usta jer su zbog visokih cijena materijala i obrade  skuplje od titanijskih.

suprastruktura na implantatu

Osim suprastruktura od titanijum i cirkona, postoje i privremene suprastrukture na implantatu. Obzirom da zahtjevi pacijenata za implantologijom stalno rastu, radi profesionalnih i socijalnih obveza pacijenti žele što kraći period stanja bez zuba. Zbog toga imaplantološki sustavi omogućuju postavljanje privremene suprastrukture koja je nosioc privremene krunice, kako bi pacijent što lakše prebrodio period čekanja do izrade definitivnog protetskog rada.

Centrodent - foto protetica 1


Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona 051/634-300 ili putem e-maila: info@centrodent.hr

Nalazimo se na adresi: Tometići 1/b, 51215 Kastav (zgrada pored Toni auspuha) – google maps

Stomatoloska ordinacija CentroDENT - Rijeka

Komentari