Sterilizacija

Sterilizacija

Sterilizacija koju provodimo u CentroDENTu jamči Vašu sigurnost kao našeg pacijenta. Koristimo iznimno visoke standarde sterilizacije, dezinfekcije i higijene. Svaki predmet korišten u stomatološkom zahvatu prolazi strogi proces sterilizacije i dezinfekcije čime se postiže očuvanje zdravlja naših pacijenata kao i samog osoblja naše dentalne poliklinike. Većinu predmeta koristimo jednokratno, za svakog pacijenta, kao što su čaše, sisaljke, pregače, podlošci, sterilne igle, vaterolice…

sterilizacija1
Sterilizacija je proces ili postupak kojim se uništavaju sve vrste i oblici mikroorganizama uključujući i najotpornije bakterijske spore. Sterilno znači lišeno svakog oblika i kategorije života čime je mogućnost infekcije svedena na minimum.

STERILIZACIJA U CentroDENTu

Nakon korištenja svi instrumenti koji su bili u dodiru s pacijentom se potapaju u kadicu s dezinfekcijskom otopinom tijekom pola sata, nakon čega se potapaju u ultrazvučnu kadicu kako bi se uklonile sve nečistoće nevidljive oku. U završnoj fazi instrumente steriliziramo. Sterilizacija instrumenata u našoj stomatološkoj ordinaciji se vrši u autoklavu B klase – sterilizacijom vrućom vodenom parom pod tlakom, kroz vrijeme neophodno za potpuno uništavanje svih oblika bakterija, virusa, gljivica, te ostalih oblika mikroorganizama.

Svaki postupak sterilizacije je strogo kontroliran fizikalnim postupcima kontrole, kao što su temperatura, vrijeme i tlak te se svakodnevno upisuju u knjigu „Dnevnik sterilizacije“. Svakih 6 mjeseci dostavljamo spore u Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. U kojem se na mikrobiološkom odjelu vrši kontrola sterilizacije.

Uz sterilizaciju, redovito nakon svakog pacijenta, te ujutro i navečer koristimo stroge mjere dezinfekcije kako stomatološkog stolca, tako i svih radnih površina i predmeta koji su bili u kontaktu s pacijentom.

Vrlo pažljivo primjenjujemo ispiranje, čišćenje i dezinfekciju svih dostupnih površina visokovrijednim dezinficijensima.
Dezinfekcijom se mikroorganizmi reduciraju na razinu koja ne šteti ljudskom zdravlju. Dezinfekcija označava odsutnost infekcije i postupak je kojim se stvari i predmeti čine sigurnim za rukovanje.

Voda unutar cijelog sustava stomatoloških stolica prolazi specijalni predtretman demineralizacije i dezinfekcije što ju čini sigurnom za uporabu.
sterilizacija2
U našim ordinacijama također su postavljeni visoki standardi i protokoli općih higijenskih mjera zaštite kao što su pravilno kirurško pranje ruku, uporaba maske i štitnika, nošenje propisane radne obuće i odjeće.

Na ovaj način našim pacijentima, a i nama samima osiguravamo najviše standarde sigurnosti.

Komentari