Stomatologija u Hrvatskoj

Stomatologija u Hrvatskoj

PRAVA PACIJENATA U HRVATSKOJ

Prava pacijenata u Hrvatskoj regulirana su zakonima, od kojih se neki odnose i na stomatološku djelatnost. Stomatologija u Hrvatskoj regulirana je Zakonom o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08, 120/09).
Sukladno Zakonu o dentalnoj medicini u Republici Hrvatskoj dentalnu medicinu obavljaju doktori dentalne medicine i doktori dentalne medicine specijalisti nakon završenog studija dentalne medicine.

U Hrvatskoj, studij stomatologije se provodi u sklopu  Medicinskog fakulteta i traje 5 godina, odnosno 10 semestara.
Osim završenog studija stomatologije doktori dentalne medicine su obvezni položiti i državni stručni ispit. Pravo na polaganje državnog stručnog ispita se stječe nakon odrađenog pripravničkog staža u trajanju od 5 mjeseci. Nakon položenog državnog stručnog ispita doktori dentalne medicine se upisuju u registar doktora dentalne medicine pri Hrvatskoj komori dentalne medicine (HKDM – http://www.hkdm.hr/) i obvezni su ishodovati odobrenje za samostalan rad, odnosno licencu za rad.

Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost stomatologa za samostalno obavljanje cjelokupne djelatnosti dentalne medicine na području Republike Hrvatske. Odobrenje za samostalan rad doktora dentalne medicine u Republici Hrvatskoj izdaje se na rok od šest godina. Po isteku roka od šest godina, a sukladno Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad ( licence) i dozvole za rad stomatolog je u obvezi predati zahtjev za obnovu odobrenja za rad mjesec dana prije isteka valjanog odobrenja za rad. Uvjet za obnovu odobrenja za rad je sakupljenih minimalno 10 bodova godišnje od datuma izdavanja posljednje licence za rad, što u roku od šest godina iznosi ukupno 60 bodova. Prikupljeni bodovi se dokazuju diplomama sa tečajeva koje je doktor dentalne medicine pohađao tijekom rada.

ZAKON O DENTALNOJ MEDICINI

Istaknut ćemo neke članke Zakona o dentalnoj medicini koji osiguravaju prava pacijenata u Hrvatskoj:

Sukladno članku 7.

Pravo na obavljanje dentalne medicine na području Republike Hrvatske stječe se upisom u registar doktora dentalne medicine i ishođenjem odobrenja za samostalan rad.

Sukladno članku 16.

Dentalne usluge u društvu mogu pružati samo doktori dentalne medicine i doktori dentalne medicine – pripravnici, pod nadzorom mentora koji odgovara za kvalitetu pružene usluge.

Sukladno članku 25.

Doktor dentalne medicine je obvezan upoznati pacijenta s predloženim dijagnostičkim postupcima i načinom liječenja, kao i drugim mogućim metodama i postupcima dijagnosticiranja te načinima liječenja. Doktor dentalne medicine obvezan je u tom pogledu pružiti pacijentu sva raspoloživa objašnjenja, uključujući vlastita i tuđa iskustva kao i moguće rizike zahvata po zdravlje i život.

Sukladno članku 27.

Doktor dentalne medicine obvezan je čuvati kao profesionalnu tajnu sve što sazna o zdravstvenom stanju pacijenta. Profesionalnom tajnom smatraju se svi podaci koje doktor dentalne medicine sazna pri obavljanju svoje struke o pacijentu. I to: njegovim osobnim, obiteljskim i socijalnim prilikama kao i podaci vezani uz otkrivanje i liječenje bolesti. Doktor dentalne medicine obvezan je na čuvanje profesionalne tajne o pacijentu i prema članovima obitelji pacijenta, čak i nakon njegove smrti.

Osim Zakona o dentalnoj medicini za pacijente je vrlo važno poznavati i neke odredbe Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08).  U nastavku smo istaknuli neke po nama važne odrebe ovog zakona.

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA

Članak 4.
Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se:
– osiguravanjem poštivanja pacijenta kao ljudskog bića,
– osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta,
– zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja.

Članak 6.
Pravo na suodlučivanje pacijenta obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.

Članak 12.
Pacijent ima pravo biti upoznat s imenima, te specijalizacijom osoba koje mu izravno pružaju zdravstvenu zaštitu.

U svom radu vodimo se načelom Triple bottom line (TBL ili 3P) koji podrazumijeva računovodstveni okvir s tri dijela: društveni, okolišni (ili ekološki) i financijski, jer nam je dobrobit pacijenta uvijek ispred ostvarenja dobiti. Naši liječnici će ti uvijek ponuditi nekoliko rješenja tvog zdravstvenog problema, kako bi sukladno svojim mogućnostima mogao odabrati ono rješenje koje je za tebe najprihvatljivije.

Naš rad je baziran na transparentnosti, stoga su nam prava pacijenata u Hrvatskoj izuzetno važna. Kao dentalna poliklinika poštujemo sve zakone i zakonske odredbe koji se odnose na našu struku.

Komentari