ORALNA KIRURGIJA

Oralna kirurgija je jedna od grana stomatogije. Jedan od najčešćih zahvata je vađenje zuba. Oralna kirurgija također obuhvaća i druge kirurške zahvate u oralnoj šupljini pacijenta. Neki od tih zahvata su: vađenje impaktiranog/retiniranog zuba, apikotomija zuba, kiretaža zuba, cistektomija, veliko i malo podizanje sinusa (sinuslift), regeneracija koštanih defekata.

Operativni zahvati malignih promjena spadaju u domenu maksilofacijalne kirurgije.

Ova grana stomatologije  zadire i u druge grane stomatološke grane, kao što je implantologija. Ugradnja zubnih implantata ponekad zahtijeva i predimplantološke regenerativne zahvate, kako bi se omogućilo da se pacijentu mogu ugraditi zubni implantati.

Pacijenti često imaju strah od stomatologa, osobito kada su u pitanju kirurški zahvati. Svi zahvati se izvode pod lokalnom anestezijom i bezbolni su.


Komentari