ORALNA KIRURGIJA

Oralna kirurgija je jedna od grana stomatogije. Jedan od najčešćih zahvata je vađenje zuba. Oralna kirurgija također obuhvaća i druge kirurške zahvate u oralnoj šupljini pacijenta. Neki od tih zahvata su: vađenje impaktiranog/retiniranog zuba, apikotomija zuba, kiretaža zuba, cistektomija, veliko i malo podizanje sinusa (sinuslift),regeneracija koštanih defekata, ….

Operativni zahvati malignih promjena spadaju u domenu maksilofacijalne kirurgije.

Oralna kirurgija zadire i u druge grane stomatologije, kao što je implantologija. Ugradnja zubnih implantata ponekad zahtijeva i predimplantološke regenerativne zahvate, kako bi se omogućilo da se pacijentu mogu ugraditi zubni implantati.