Totalna proteza i kombinirani rad

Totalna proteza i kombinirani rad

PROTETSKA REHABILITACIJA GORNJE I DONJE ČELJUSTI

Pacijentici je u gornjoj čeljusti izrađena totalna zubna proteza, obzirom da zbog nedostatka kosti nije bilo mogućnosti ugradnje dentalnih implanatat. U donjoj čeljusti je izrađen kombinirani rad. To znači da je jedan dio protetskog rada fiksan, tj. da se cementira, dok je drugi dio mobilan. Fiksni dio protetskog rada su keramičke krunice na metalu, a mobilni dio je wironit proteza.

Komentari