Dentalna medicina

Dentalna medicina – što obuhvaća?

Dentalna medicina obuhvaća spriječavanje bolesti, dentalni zdravstveni odgoj, kao i savjetovanje. Pregledom stomatolog utvrđuje postojanje ili nepostojanje bolesti zuba i usne šupljine. Također, utvrđuju se oštećenja ili anomalije na zubima. Dentalna medicina, osim dijegnostike, obuhvaća i liječenje i rehabilitaciju.

Restaurativna stomatologija

To je temeljna grana stomatologije i bavi se popravkom, karijesom uzrokovanih kavitacija i frakturiranih dijelova zuba. Neliječenjem karijesa u konačnici može doći do infekcije živca zuba. Dok se liječenjem živca i korijenskih kanala zuba bavi endodoncija.

Stomatološke ordinacije CentroDENT raspolažu sa najsuvremenijom tehnologijom instrumentacije korijenskih kanala. Svaka ordinacija je opremljena RTG uređajem za slikanje zuba i uređajima za strojnu endodonciju. Moderna tehnologija omogućuje da liječenje zuba više ne bude noćna mora pacijentima.


Komentari